Sverige toppar dödsskjutningar bland unga män

Antalet dödsskjutningar bland yngre män är mer än dubbelt så högt i Sverige än i jämförbara länder, visar en ny studie där Sverige jämförts med tolv andra europeiska länder.

Mot vissa länder är skillnaden extrem, skriver Dagens Nyheter. Det är mer än tio gånger så vanligt att män mellan 15 och 29 år skjuts ihjäl i Sverige än i Tyskland, och sex gånger så vanligt som i Storbritannien.

Forskargruppen har ingen förklaring till varför just Sverige ligger så högt. Inte sällan kopplas gängkriminalitet i utsatta områden till dödsskjutningar, men i till exempel Tyskland som haft ett liknande invandringsmönster som Sverige ses inte samma utveckling.

Trender i den kriminella världen kan vara en bakomliggande faktor.

- Det verkar som om kriminella grupper fått en annan vilja, en annan acceptans för att använda skjutvapen, säger Manne Gerell, en av forskarna bakom studien, till DN.

Forskarna har undersökt perioden 1996—2015. Studien har publicerats i European journal om criminal policy and research.