Kostnadsutvecklingen för hyrpersonal bromsar in

2:09 min

Nästan hälften – 9 av 21 – landsting och regioner minskade sina kostnader för inhyrd personal under årets första tre månader, enligt siffror från Sveriges Kommuner och Landsting. Blekinge är ett av de landsting som lyckats minska kostnaderna.

Detta är ett steg i rätt riktning för att minska vårdens beroende av hyrpersonal, säger Maria Åkesson, styrgruppsordförande för arbetet med hyrpersonal inom vården.

Den största förändringen syns inom primärvården.

– Om man tittar på en vårdcentral, vad gör sjuksköterskan, vad gör läkaren. Finns det några patienter som sjukgymnasten kan ta som tidigare en läkare har, det är ju ont om läkare.

Andra skäl till att kostnaderna för hyrpersonal minskar är att det bara rekryteras färdigutbildad personal, och att vårdcentraler blir allt mer digitala.

Vissa patienter rapporterar till exempel in sitt blodtryck på egen hand istället för att boka en tid vid sin vårdcentral.

Det nationella målet är ett oberoende av inhyrd personal fram till slutet av 2018. De regioner som har fått gott betyg i Sveriges Kommuner och Landstings senaste genomgång är Kronoberg, Skåne, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gotland, Halland, Örebro och Blekinge. Regioner och landsting som alla lyckats minska kostnaderna av hyrpersonal.

Samtidigt så rapporteras det dagligen om vårdpersonal som går på knäna och överbelastade vårdavdelningar. Men enligt Maria Åkesson så är utfasningen av hyrpersonal inte ett skäl till den tuffa arbetsmiljön.

Man måste vara delaktig och forma hur arbetsmiljön och arbetsplatsen och hur jobbet ska se ut.

– Nej det har inte varit vårt syfte och jag tror inte heller att det är man har upplevt det för om man ska lyckas så måste man jobba med dem på arbetsplatsen. Man måste vara delaktig och forma hur arbetsmiljön och arbetsplatsen och hur jobbet ska se ut. Och att kompetensen används rätt. 

Användandet av hyrpersonal kritiseras för att vara både dyrt och göra det otryggt för patienter som tvingas byta läkare gång på gång.

Men trots att vissa landsting nu lyckats minska antalet hyrläkare så fortsätter totalkostnaderna för hyrpersonal att stiga i hela landet. Ökningen för årets första tre månader är 68 miljoner. Men enligt Maria Åkesson vid SKL så är årets siffror betydligt bättre än tidigare år. 

– Kostnadstakten är lägre idag. Förra året kvartal ett låg den på 25% kvartal 1, idag på 6%. Och vi har sagt att en indikator för att vara oberoende är att två procent av de egna personalkostnaderna består av hyrpersonal.