Stöd till trossamfund kan bli villkorat

2:11 min

Trossamfund som agerar i strid mot dom grundläggande demokratiska värderingarna i samhället ska inte längre kunna få statligt stöd, enligt en utredning.

Det är innehållet i ett utredningsförslag som kom i mars och som Socialdemokratiska partiet nu lovar att genomföra om dom vinner höstens val.

– Vi vill vara tydliga med att vi vill dra in pengar från de samfund som inte håller sig inom demokratins råmärke, säger Anders Ygeman som är Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen.

Socialdemokraterna och Anders Ygeman vill signalera att partiet tänker gå vidare och genomföra de förslag som utredaren Ulf Bjereld la fram i mars i en översyn av statens stöd till trossamfund, cirka 90 miljoner kronor per år.

Utredningen är på remiss med sista datum i slutet av juni.
Där föreslås att ett trossamfund inte ska kunna få stöd om det till exempel aktivt motarbetar det demokratiska styrelseskicket, eller diskriminerar människor till exempel genom missaktning av en grupp till exempel av etniskt ursprung eller på grund av sexuell läggning.

Anders Ygeman var ju tidigare inrikesminister och förde terrorsamtal med den borgerliga oppositionen där bland annat den här frågan togs upp.

Han säger också att det finns starka skäl att behålla stödet till trossamfunden eftersom Svenska Kyrkan haft en särställning i samhället.

Han vill också att SST, Myndigheten för stöd till Trossamfund, ska läggas ner eftersom de inte klarat av att neka stöd till olämpliga trossamfund.

– Jag tror också att man behöver lägga ner den myndighet som i dag fördelar de här medlen. För att få en nystart, och placera den här verksamheten på Kammarkollegiet eller en annan relevant myndighet, säger Anders Ygeman.

Varför är SST inte en bra myndighet?

– För att de ju under den tid som de har funnits inte har dragit in bidrag, eller har fortsatt ge bidrag till verksamheter som inte har klarat grundläggande demokratikriterier.