Polisens narkotikabeslag ökar

1:11 min

Flest beslag görs av cannabis. Narkotiska läkemedel är en annan stor grupp.

Många av de läkemedel som polisen beslagtar säljs inte i Sverige. En minskning ser man av de olagliga syntetiska drogerna. En trend som också syns i resten av Europa, uppger Nationellt forensiskt centrum, NFC.

– Vi på droganalyssektionen vi ser att det har kommit in fler beslagtagna narkotikamaterial än vad det brukar göra. Om man jämför med föregående år så är det en kraftig ökning, säger Anna Stenfeldt Hennings på NFC.

Alla droger som tas i beslag av polisen kommer till Nationellt forensiskt centrum, NFC, för analys.
Under förra året (2017) gjorde polisen drygt 44.000 beslag av narkotika. Det var närmare 5000 fler beslag än föregående år (2016). I år ser man på NFC, att ökningen fortsätter. Under årets fyra första månader (januari till april) var beslagen 2000 fler än under motsvarande period förra året.

Den största andel av droger som polisen finner är cannabis, säger Anna Stenfeldt Hennings på NFC.

– Ungefär 45 procent av de materialen vi analyserar består av cannabis, som är den vanligaste drogen i Sverige. En fjärdedel av de beslagtagna preparaten består av narkotikaklassade läkemedel, och resterande delen är fördelad på andra typer av narkotika, till exempel amfetamin, kokain, heroin och andra droger.

Många av de läkemedel som polisen nu har beslagtagit finns inte att köpa lagligt i Sverige.

– Trenden som vi har sett är att narkotikaklassade läkemedel de har ökat de senaste fem åren, väldigt kraftigt. Men vi ser också en hel del preparat inte finns på den svenska marknaden. Utan de måste ha kommit in på annat sätt, kanske via internet.

En positiv upptäckt är att det förekommer en något mindre andel av olagliga syntetiska drogerna bland beslagen, säger Anna Stenfeldt Hennings på NFCs droganalyssektion

– Det man också kan se är att syntetiska cannabinoider det man poppulärt kallar för "spice" har en liten nedgång. Samma utveckling ser man i hela EU. Någonting händer på den här marknaden, säger Anna Stenfeldt Hennings på NFC.