Västerbotten

Vården har minskat hyrpersonalen – främst på hälsocentralerna

2:00 min

Västerbotten är en av nio landsting som har lyckats minska sitt beroendet av inhyrd personal det sista halvåret. Det visar en sammanställning från Sveriges kommuner och landsting.

I Västerbottens län är det framförallt primärvården som inte har behövt förlita sig lika starkt på inhyrd personal, exempelvis specialistsjuksköterskor och läkare. Det beror på att man har satsat på fler utbildningsplatser.

Det berättar Ewa Klingefors som är tillförordnad primärvårdsdirektör på landstinget Västerbotten.