Brist på mat i Sverige vid kris

2:07 min

Ny forskning visar att svenska bönders produktion av mat inte skulle kunna fortsätta länge om landet blir avskuret från omvärlden. Det beror på att de viktiga insatsvarorna importeras, enligt geografen Camilla Eriksson.

Camilla Eriksson har med pengar från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, intervjuat lantbrukare av olika slag, bland annat för att få en bild av hur de skulle klara en situation där försörjningen av diesel, konstgödsel och växtskyddsmedel stryps.
 
– De flesta ser inte många möjligheter alls utan tror att man kanske måste börja lagra diesel, växtskyddsmedel och handelsgödsel igen. Vi klarar inte en speciellt lång rubbning av världshandeln utan de här varorna.

Fram till för ungefär 25 år sen så hade Sverige en hög beredskap för en avspärrning av landet med lagring i stor skala av exempelvis diesel. Men när kalla kriget tog slut, Sverige blev med i EU och världshandeln blev friare så slopades beredskapslagren i Sverige, till skillnad från i exempelvis Finland.

Men forskaren Camilla Eriksson menar att nya beredskapslager inte är någon bra långsiktig lösning för att minska det svenska jordbrukets sårbarhet.
 
– Om man ska satsa på en ny livsmedelsberedskap så är jag lite orolig för att man kommer att göra som under kalla kriget, nämligen lagra – när det faktiskt finns massor av alternativa lösningar, exempelvis biodiesel och alternativ gödsling. Sådant som redan används inom det ekologiska lantbruket.