Ulrika Björkstén: Fakta och värdering i skön förening

4:03 min

Fem månader in i 2018 funderar Vetenskapsradions Ulrika Björkstén över sitt nyårslöfte.

Krönika: Detta är en personlig betraktelse. Åsikter som uttrycks är krönikörens egna.

Min första krönika i år bestod av ett nyårslöfte.

Jag lovade att vi på Vetenskapsradion under detta valår skulle göra vårt bästa i kampen mot falska nyheter och för att skilja fakta från värdering.

Det kan väl i och för sig ses som en självklarhet – vad annat skulle vara just Vetenskapsradions roll än att ta reda på fakta? Nyårslöftet blev ett avstamp för en serie program där vi medvetet låter vetenskapliga fakta möta politiska värderingar.

Nästa fredag blir det för tredje gången denna vår inget vanligt Veckomagasin från Vetenskapsradion, utan istället ett samtal mellan politiker och forskare. Denna gång är det Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som möts och pratar om det åldrande samhället.

Hur ska vi klara att ta hand om allt fler pensionärer och allt fler gamla och sjuka? Hur ska vi har råd? Och hur ska det aktiva livet kunna förlängas, både av ekonomiska skäl och för människovärdets skull? Vad är en god ålderdom?

Det är frågor som knappast låter sig besvaras på ett enkelt sätt, med aldrig så genomgripande forskning och aldrig så mycket ackumulerad kunskap. Men vetenskapen kan ge oss grundläggande fakta för den ideologiska diskussionen att förhålla sig till när den resonerar om det goda samhället. 

För att få så mycket grundfakta som möjligt i målet sänder vi tre Vetandets värld i början av veckan, med olika forskares slutsatser om det framtida samhällets ålderssammansättning och vad det får för konsekvenser på ekonomin och sådant som arbetsliv och möjligheter till vård.

Efter att ha lyssnat på forskarna får politikerna i uppdrag att resonera kring vad de här slutsatserna betyder för deras egna ideologiska ställningstaganden. För säkerhets skull har vi också en forskare med i studion för att inte samtalet ska lämna den vetenskapliga faktabasen bakom sig.

Tidigare i våras möttes liberaler och socialdemokrater i Veckomagasinet i en liknande diskussion om skolans problem. Forskare och politiker visade sig vara eniga om vissa saker, till exempel att separata betyg på olika delkurser i gymnasiet i stället för ett slutbetyg på hela ämnet är dåligt för såväl inlärning som motivation.

Annat som forskarna sa ville inget av partierna i studion köpa, till exempel att det gamla relativa betygssystemet var mer rättvist än det nuvarande systemet som är baserat på det forskarna menar är svårbegripliga kunskapsmål.

I den senaste upplagan av Veckomagasinets specialsatsning diskuterade Vänsterpartiet och Moderaterna den svåra frågan om vad vi ska göra åt stress och sjukskrivningar. Såväl organisationen av arbetsliv som familjeliv och jämställdhet är sådant som forskarna har studerat och politikerna fick förhålla sig till.

Den sista politikerdiskussionen i Vetenskapsradion den här våren äger rum i Klotet om några veckor och kommer att stå mellan Centern och Miljöpartiet och handla om hur vi ska leva upp till Parisavtalet om klimatet och skapa ett fossilfritt Sverige.

Alla diskussionprogrammen, liksom de Vetandets värld där vi lagt den vetenskapliga grunden, hittar du här och här.

Fakta och värdering i skön förening.

Ulrika Björkstén
ulrika.bjorksten@sverigesradio.se