Gotlandsflyg behöver öka

Gotlandsflyg har sen starten i april transporterat över 6 000 passagerare, vilket innebär att beläggningen legat runt 50 procent.
För att garantera låga flygpriser även framöver, uppger bolaget att de behöver öka beläggningen till 60 procent. Gotlandsflyg har nyanställt en person och arbetar nu med olika temapaket för att ytterligare öka resandet till och från Gotland.