Örebro län en del av Tio miljoner

"Vi fick en förskoleplats orimligt långt bort"

1:15 min

Helena Johansson i Örebro tycker att det finns för få förskoleplatser i Örebro. Hennes son erbjöds en plats 8 kilometer åt fel håll.

Helena Johansson och hennes man har hittills tvingats lösa barnomsorg för sonen på egen hand. Att tacka ja till den plats de erbjudits skulle ta 1,5 timme fram och tillbaka eftersom Helena inte har någon bil hemma. 

– Nu hoppas vi på plats till augusti. Då har han stått i kö i över ett år och då är han 18 månader.  

Hur har det löst sig med förskoleplats för dig?
Gå gärna in på Facebook och kommentera 

De människor du hör här har vi mött utan agenda på platser dit vår nyfikenhet tagit oss och vi har utgått från deras egna frågor. Några av de mest engagerande ämnena tar vi med oss till experter och makthavare för att lyfta frågorna och söka svar.