Valet 2018 i Västerbotten

Omsorgsnämnden i Malå svarar på kritiken från personalen

3:34 min

Delar ur personalen inom omsorgen i Malå hotar att säga upp sig i protest mot politikernas beslut att lägga ner matsalen vid Furugårdens seniorboende. Nu svarar nämnden på kritiken.

Beslutet togs som en besparingsåtgärd i det stålbad Malå kommun går igenom då man fram till 2020 måste spara 20 miljoner.

Det råder politisk enighet i frågan över blockgränserna.

Siv Stenberg (V) är 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden menar att det inte finns utrymme för något utöver det som kommunen enligt lag måste ge sina medborgare.

Men att matsalen eller en annan lösning kan bli aktuell när ekonomin tillåter.