Extremt höga vattenflöden – vägar översvämmas

1:51 min

Den snabba snösmältningen i landets nordligaste delar har lett till så stora vattenflöden att SMHI går ut med klass 3-varningar för flera områden norr om Skellefteå.

En klass 3-varning innebär vattenflöden som kan medföra risk för allmänheten, störningar i samhällsfunktioner och översvämmade hus och vägar.

– Vägar svämmar över och hus som ligger nära vattendrag kan få sina källare översvämmade och på vissa håll kan en del ha svårt att ta sig fram till sitt hus, säger hydrolog på SMHI, Gustav Carlsson.

Det är inte de stora älvarna utan främst de små och mellanstora vattendragen som svämmar över just nu och så stora vattenflöden som väntas komma under helgen drabbar bara de här delarna var femtionde år. De mest beröra områden är kuststräckan norr om Skellefteå mot Luleå och Boden och en bit in i landet. Det är samma väderfaktorer som orsakat liknande vårfloder på andra håll i landet, som nu ställer till det även här.
 
– Orsaken är att det dels har varit ovanligt mycket snö i kusttrakterna. Andra orsaker är att det kom en plötslig värme så att snön började smälta snabbt, hade värmen kommit långsammare hade det inte blivit lika stora vårfloder, säger Gustav Carlsson.

Under helgen väntas vattnet breda ut sig och drabba ännu större områden.

– Det kommer att bli värre på lördag och ännu värre på söndag och måndag. Flödena kommer då att uppstå i ett större område och bli kraftigare. Men i början av nästa vecka lugnar det sig allt eftersom, säger Gustav Carlsson, hydrolog på SMHI.