Sverige uppmanas till åtgärder som förbättrar samernas situation

Hårdare tag mot hatbrott och full ersättning för rovdjursskador. Det är ett par av rekommendationerna som FN:s rasdiskrimineringskommitté riktar till Sverige.

För två veckor sedan förhördes Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté som nu levererar sina rekommendationer. Sverige uppmanas genom tydliga skrivelser göra förbättringar inom flera områden.

Kommittén skriver inledningsvis om frågor som man är bekymrad över. Bland annat konstaterar kommittén att lagstiftningen inte räcker till för att fullt ut garantera rätten för samer att få insyn och möjlighet att påverka frågor som berör dem, genom ett fritt på förhand och informerat samtycke. Detta samtidigt som utvinning av naturresurser, industri och utvecklingsprojekt fortsätter i de samiska områdena, är oroande enligt kommittén.

Kommittén oroas också av att vissa grupper inom det samiska samhället behandlas annorlunda inför lagen. Det kommittén här syftar på är att enligt rennäringslagen så har endast samebymedlemmar rätt att i praktiken utnyttja samiska rättigheter till land och vatten.

Här kommitténs rekommendationer:

  • a) Sverige ska vidta åtgärder för att befästa rätten till fritt förhandsgodkännande och lagligt samtycke i enlighet med internationell standard.

  • b) Sverige ska skapa en lagstiftning för att ytterligare skydda samiska folkets rättigheter i sina traditionella områden; vidta åtgärder för att bekämpa hatbrott och diskriminering av samer samt dokumentera, utreda och väcka åtal vid hatbrott mot samer.

  • c) Sverige ska genom tillämpning av relevant lagstiftning, se till att vissa grupper inom det samiska folket inte ignoreras.

  • d) Sverige ska genomföra rovdjurspolitiken som beslutades 2013, så att renskötare kompenseras helt för skador som orsakats av rovdjur. Sverige ska också fortsätta samråden för att se till att den beslutade toleransnivån på 10 procents rovdjursskador ska efterlevas.

  • e) Sverige ska utvärdera genomförandet, resultatet och effektiviteten av den politik som förs för att lösa problem som samer står inför.

Här ett utdrag på engelska från avsnittet gällande samerna i FN-kommitténs rapport:

Rights of Sami indigenous people

16. The Committee is concerned at: (a) the insufficient legislation to fully guarantee the right to free prior and informed consent, while natural resource extraction, industrial and development projects continue; (b) the insufficient legislation to protect the rights of the Sami people in their traditional lands; (c) some groups within the Sami people who are engaged in different activities are being treated differently before the law; (d) continued reports of hate crimes and discrimination against Sami people (e) reports that the Predator Policy of 2013 on limiting harm to reindeer is not consistently applied, and that Sami reindeer herding communities are facing difficulties in obtaining compensation as a result to damage caused by predators; (art. 5).
17. The Committee recommends that the State party:

(a) Take measures to enshrine the right to free prior and informed consent into law, in line with international standards;

(b) Create legislation to further protect the rights of Sami people in their traditional lands; take measures to combat hate crimes and discrimination against Sami people; and document, investigate and prosecute hate crimes against Sami people;

(c) In the application of relevant legislation, ensure that some groups within the Sami people are not disregarded;

(d) Implement the predator policy of 2013, compensate reindeer herders fully for damage caused to reindeer by predators, and continue consultations on bringing the 10% limit to more realistic levels; and

(e) Evaluate the implementation, outcome and effectiveness of policies designed to address problems faced by the Sami.  

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio och SVT är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.


Vuođđu min journalistihkas lea luohtehahttivuohta ja bealátkeahtesvuohta.Ruoŧa Rádio ja Ruoŧa TV leat sorjjasmeahttumat politihkalaš, oskkolaš, ruđalaš, almmolaš ja priváhta sierraberoštumiid ektui.


Läs mer om hur vi bedriver vårt arbete:
Loga eanet mo mii doaimmahat bargguideamet:

Sveriges Radio