Östersjön visar vägen för världshaven

0:48 min

Östersjöregionen kan hjälpa till att förstå hur världshavens kustområden kommer att utvecklas. Det menar forskare från sju länder.

Nu lanserar ett internationellt forskarteam Östersjöregionen som en modell för att förutse och få bukt med kommande förändringar i världshavens kustområden. Det här uppger Göteborgs universitet.

Enligt forskarteamet med 26 forskare från sju länder – däribland Sverige – kan Östersjön fungera som ett slags tidsmaskin. Det eftersom innanhavets lilla vattenvolym och det långsamma vattenutbytet med Nordatlanten gör att effekter förstärks.

Många processer och interaktioner sker därför med en högre hastighet än i andra hav. Kunskaper som alltså kan komma till nytta när man studerar hav världen över.