Landets häkten nästan fulla

2:06 min

Landets häkten är i det närmaste fulla. En besvärlig situation för Kriminalvården, men samtidigt visar det att straffskärpningarna för bland annat grovt vapenbrott har fått effekt.

Det säger justitieminister Morgan Johansson (S).
 
– Bakgrunden är ju att polisen faktiskt kommit igång och griper fler kriminella och man har också en starkare lagstiftning bakom sig. Från 1 januari så skärpte vi straffen för de grova vapenbrotten. Det innebär att om du misstänks för ett grovt vapenbrott nu, då häktas du i väntan på rättegång och där har vi sett en effekt under de här första månaderna.
  
Nils Öberg, som är generaldirektör för Kriminalvården bekräftar bilden av att allt fler häktas och döms till fängelse. Efter flera års minskning tycks en trendbrott ha uppstått. Men det finns fler förklaringar till platsbristen på landets häkten påpekar han.

– Sedan har vi ett problem till på häktessidan, med att vi har många gamla och otjänliga häkteslokaler. Den tredje faktorn är att vi även har lite personalbrist på sina ställen som gör att vi inte kan bemanna upp verksamheten fullt ut.

Vad gör man när man slår i taket 100 procent?

– Det är ju inte första gången detta händer i svensk kriminalvård, så vi har ju erfarenhet av att lösa de här problemen. Nu gäller det att utnyttja all den kapacitet som vi har och att pussla med de olika ingångsvärden som vi kan pussla med.
 
I år har det tillkommit 250 nya häktesplatser, vilket innebär en ökning med 10 procent. Men det behövs ännu fler häktesplatser OCH nya fängelseplatser. Morgan Johansson igen.

– Det ställer då krav på att vi också bygger ut resten av rättskedjan. Där åklagarna är en del, domstolarna en annan del liksom även kriminalvården. Så nästa mandatperiod kommer det här att bli en av de stora frågorna, det vill säga att bygga ut både häkten och anstaltsplatser så att man klarar det ökade behovet.