Arbetslösheten fortsätter sjunka i Blekinge

1:54 min

Arbetslösheten fortsätter att sjunka i Blekinge, det visar den senaste statistiken.

9,5 procent var inskrivna som arbetslösa i Blekinge och det är färre än i april för ett år sen då 9,9 procent av befolkningen var inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen.

Bland ungdomar är arbetslösheten 14,5 procent vilket också är en minskning.

Arbetslösheten sjunker i hela landet för både inrikes och utrikes födda, och allt fler nyanlända börjar jobba eller studera.

– Det är en stark arbetsmarknad och arbetslösheten sjunker stadigt, både bland inrikes och utrikes födda. Och det går allt bättre för de nyanlända, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.
 
Nya siffror från Arbetsförmedlingen visar att antalet arbetslösa har minskat med 14 000 personer jämfört med i fjol.

Arbetslösheten minskar i alla län, och mest minskar antalet arbetslösa i Gävleborgs län, men där är arbetslösheten fortfarande högst i landet.

Bland utrikes födda, och särskilt bland nyanlända, är allt färre arbetslösa.

Hittills i år har 4 700 nyanlända personer börjat jobba eller studera, förra året låg samma siffra på 2 400 personer. 

Annika Sundén menar att de subventionerade jobben, som delvis betalas av staten, har visat sig vara viktiga vägar in på arbetsmarknaden.

– En viktig förklaring till det är att många har fått ett subventionerat jobb, ett nystartsjobb eller en extratjänst. Just de subventionerade anställningarna är en viktig väg in. Och vi ser att extratjänsterna i offentlig sektor har varit väldigt lyckosamma.

Men det är fortfarande en bra bit kvar för att stärka de utrikes föddas ställning på arbetsmarknaden, menar Annika Sundén.

– Den svenska arbetsmarknaden är avancerad och nästan alla arbetsgivare kräver gymnasieutbildning. Så att matcha till jobb via utbildning och motivera till utbildning kommer att vara fortsatt väldigt viktigt.