Ormar i pumpstation blev ett arbetsmiljöproblem

2:29 min

Ormar var länge ett orosmoment för personal på Teknikförvaltningen i Kungsbacka.

I flera år tog vattensnokar sig in på en pumpstation i Forsbäck i Kungsbacka. Stationen pumpar vidare avloppsvatten till reningsverket och behöver tittas till av personal emellanåt.

– Jag har fått höra så många berättelser. När de har öppnat dörren så har det skramlat till på golvet, säger Maurice Bourne enhetschef för avloppsreningen på Teknikförvaltningen.