Klass 3 varning i Norrland och Jämtland

1:27 min

Fortsatt höga vattenflöden råder i Norrland och Jämtland, enligt SMHI.

- Vi har klass 3-varningar i små och medelstora vattendrag i kust och inland mellan Råneälv och Pite älv, säger Sara-Sofia Asp, hydrolog vid SMHI.

Den snörrika vintern orsakar fortsatta extremt höga vattenflöden i Norrbotten och Jämtland. Klass 3-innebär risk för översvämmade hus och vägar och det väntas bli mer.

– Sedan ser vi ju nu att delar av fjällkedjan börjar komma igång, säger Sara-Sofia Arp.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har har skickat 900 meter översvämningsbarriärer till Luleå Norrbotten. Länsstyrelsen i Norrbotten kommer håller nu ett möte möte om var resurserna ska fördelas. 

På sju håll  i landet har små och mellanstora vattendrag klass 2 varningar.

– Det är i norra Jämtland, Västernorrland, Västerbotten, östra Norrbotten. Sedan har vi för nedre Byskeälven, Torneälven, Röströmsälven, nedre Kalixälven, säger säger Sara-Sofia Asp.