Staten stämmer Lidköpings kommun

1:13 min

Statens skolinspektion och Lidköpings kommun har olika åsikter om vad som är okej för en lärare att göra.

Enligt stämningsansökan hade en 13-årig pojke i höstas tillsammans med kompisar flyttat på några möbler i den här Lidköpingsskolans rasthall så att andra elever inte kom förbi. När pojken inte ville flytta på sig efter personalens uppmaningar så ska en lärare ha tagit ett grepp runt pojken och rent fysiskt flyttat på honom.

Kommunens egen utredning visar att det här visserligen hänt, men landar i att pojken inte blivit utsatt för kränkande behandling.

Skolinspektionen, däremot, anser att läraren gått över gränsen. Därför kräver man nu att kommunen ska betala 10 000 kronor plus ränta till eleven.