Här är brotten som ökat mest i Stockholm

Olovlig identitetsanvändning, narkotikainnehav och högmålsbrott. Det är de brott som ökade mest i region Stockholm förra året.

De brott som ökade mest var olovlig identitetsanvändning, narkotikainnehav och högmålsbrott - det vill säga brott i syfte att störta statsskicket, till exempel genom uppror eller väpnat hot mot laglig ordning.

Det här visar siffror från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som Mitti tagit del av.

Bland de typer av brott som minskade förra året finns stöld- och tillgreppsbrott samt skadegörelse.