Naturfotografer vill att gammal skog bevaras

2:40 min

Naturfotograferna är bekymrade över det svenska skogsbruket. Nu har de startat ett upprop och skrivit ett öppet brev till ministrar.

Föreningen Naturfotograferna ser problem med de förändringar som den svenska skogen genomgår och efterfrågar fler skyddade områden för att gynna biologisk mångfald.

– Uppropet i sig innebär att vi vill skydda 20 procent av all produktiv skog, enligt rekommendationer från ledande skogsforskning. Vi vill även stoppa omedelbar avverkning av skogar med höga naturvärden för att skydda dem permanent, säger Annette Seldén i Vallda som sitter i Naturfotografernas styrelse.