Läkarförbundet kritiska till höga krav på intyg

2:24 min

Läkarförbundet ansluter sig nu till kritiken som Ekot rapporterat om angående att Försäkringskassan ställer för höga krav på läkarintyg. Enligt jurister som Ekot pratat med har de höga kraven på läkarintyg bidragit till att fler sjukpenningmål nu ligger i domstol.

Ove Andersson, andre vice ordförande på Läkarförbundet, menar att det i vissa fall är medicinskt omöjligt att skriva intyg på det sätt Försäkringskassan vill.

– Försäkringskassans krav är orealistiska och går inte att leva upp till. Det går inte att besvara Försäkringskassans frågor utifrån den medicinska vetenskapen, säger Andersson.  

Ove Andersson på Läkarförbundet är kritisk till att Försäkringskassan efterfrågar objektiva undersökningsfynd i läkarintygen. Exempelvis att en gråtande patient under läkarbesöket skulle bevisa att patienten är deprimerad.

Sjukdomar som depression och smärttillstånd diagnostiseras inte på det sättet - utan många faktorer måste vägas in, enligt Andersson.

Polisen Anette Persson, som har ME eller kroniskt trötthetssyndrom, förstår inte vad Försäkringskassan vill ha för bevis för att godkänna hennes sjukpenning.

– Det finns ju inga objektiva fynd när det gäller ME - hon skriver ju i klartext hur trött jag är, att jag tappar ord. Det är de enda objektiva fynd som man kan hitta hos mig.

Cecilia Udin. nationell samordnare för sjukförsäkringen på Försäkringskassan, anser däremot inte att de kräver för mycket av läkarintygen.

– Visst det kan ju vara så att vi kräver undersökningsfynd som är svåra att leverera. Men då får läkarna också beskriva varför de här människorna inte ska jobba.

Regeringen har gett Försäkringskassan och sjukvården i uppdrag komma fram till vad läkarintygen ska innehålla för att bli godkända - senast i juni nästa år. Både Ove Andersson på Läkarförbundet och Cecilia Udin på Försäkringskassan tror på en lösning.

– Vi ska tillsammans med Socialstyrelsen se till att vi är överens om vad läkaren kan leverera till Försäkringskassan, säger Udin.