Arbetslösheten sjunker i hela Sverige

2:24 min

Arbetslösheten sjunker i hela Sverige. Både för personer som är födda i Sverige och för invandrare.

Arbetslösheten var 7,1 procent i slutet av april. För ett år sedan var den 7,5 procent.

Annika Sundén är en chef på Arbetsförmedlingen. Hon säger att arbetslösheten sjunker stadigt. Och det går bättre och bättre för nyanlända invandrare.

– Det är en stark arbetsmarknad och arbetslösheten sjunker stadigt, både bland inrikes och utrikes födda. Och det går allt bättre för de nyanlända, säger Annika Sundén.

Men det är fortfarande en stor del av de arbetslösa som är invandrare. 350 000 personer är arbetslösa, och ungefär 200 000 av dem är födda i ett annat land. Men arbetslösheten för invandrare har nu börjat minska.

Många nyanlända får särskilda jobb där staten betalar en del av lönen. Till exempel nystartsjobb eller extratjänster. Annika Sundén på Arbetsförmedlingen säger att de jobben är en viktig väg in på arbetsmarknaden.

Men det är fortfarande svårt för många nyanlända på arbetsmarknaden. Annika Sundén säger att många jobb i Sverige är avancerade. Nästan alla arbetsgivare kräver att man har en gymnasieutbildning.

Så det är viktigt att utbilda sig för att lättare få jobb, säger hon.

– Den svenska arbetsmarknaden är avancerad och nästan alla arbetsgivare kräver gymnasieutbildning. Så att matcha till jobb via utbildning och motivera till utbildning kommer att vara fortsatt väldigt viktigt, säger Annika Sundén.