Impopulär utveckling av tyska försvarskostnader

2:01 min

Tyskland planerar att höja försvarsutgifterna kraftigt under kommande år. Men det är fortfarande långt kvar till Nato- överenskommelsen om en försvarsbudget motsvarande minst två procent av BNP.

Samtidigt står uppdraget för det tyska försvaret inför stora förändringar, som diskuteras på den pågående försvarskonferensen i Berlin.

Sedan konferensen, som samlar försvarets militära och civila ledare, senast hölls för två år sedan, har mycket nytt diskussionsstoff tillkommit. 

Det handlar framför allt om de transatlantiska relationerna, som har utgjort en grundpelare i tysk säkerhetspolitik under efterkrigstiden.  

Men sedan Trumps tillträde i Vita huset har förtroendet ifrågasatts allt mer.

Senast gav den amerikanske presidentens beslut att överge Iran-avtalet förbundskansler Merkel anledning att upprepa sin uppmaning - att det är dags för Tyskland och Europa att i större utsträckning ta sitt öde i egna händer.  

I linje med det och med ett förändrat säkerhetsläge i närområdet, ska också uppgiften för det tyska försvaret förändras.

Efter att under flera år ha varit helt inriktat på utlandsuppdrag, ska försvaret av det egna territoriet och bundsförvanterna prioriteras högre framöver.  

Det kräver omfattande investeringar i utrustning, där det råder stora brister - enligt återkommande rapporter - och för att återskapa strukturer som avskaffats under de gångna åren.  

Därför är kraven på Tyskland och strävan att uppnå Natos 2-procentmål, inte ett självändamål, betonade Angela Merkel.

– För att kunna utföra våra internationella och nationella åtaganden är det nödvändigt att nå målet om försvarsutgifter motsvarande två procent av BNP, sa förbundskansler Angela Merkel när hon invigde försvarskonferensen som hålls vartannat år.

Men trots höjda anslag redan i år räknar hon inte med att målet kommer att nås förrän år 2030. Ett första etappmål är 1,5 procent av BNP till år 2025.  

I pengar motsvarar det en nära fördubbling av fjolårets försvarskostnader och är en djupt impopulär utveckling i Tyskland - där nedrustningen efter kalla krigets slut av många välkomnats som fredsbonus.