Hästgården

Matchfixning bestraffas hårdare än sexualbrott

1:03 min

Idrottsledare som begår sexuella övergrepp mot elever kan bli avstängda från idrotten under kortare tid än vad som gäller vid dopning och matchfixning.

Kritik mot det här framfördes redan på nittiotalet, men först nu ser Riksidrottsförbundet över reglerna.

Det här framgår i Sveriges Radios dokumentärserie Hästgården som börjar publiceras idag.

– Jag har tidigare sagt att matchfixning är det största hotet mot idrottens trovärdighet, och allvarligare än dopning. Men jag är beredd nu att lägga till att den här typen av händelser och förseelser, övergrepp också är ett oerhört allvarligt hot mot idrottens trovärdighet, säger Krister Malmsten ordförande i Riksidrottsnämnden -  som kan kallas idrottens högsta domstol.

Redan i början av 90-talet framfördes kritik mot idrottens bestraffningssystem när en ridlärare, som dömts för sexuella övergrepp mot flera elever, kunde fortsätta vara verksam.  

Dopning och matchfixning kan leda till en avstängning från idrott på upp till tio år. Men annars gäller max två års avstängning -  även för sexualbrott mot elever.

För ridlärarens del, som dömdes till två och ett halvt års fängelse, innebar det att avstängningen redan passerat redan när han kom ut ur fängelset.

Svenska Ridsportförbundet tyckte då att ridläraren var ”synnerligen olämplig” att jobba med barn och unga och att den korta avstängningstiden fick idrottens bestraffningssystem att framstå som ”löjeväckande”.

Men ändå såg vare sig Ridsportförbundet eller Riksidrottsförbundet till att reglerna ändrades.

– Vill man ha en förändring då får man se till att man agerar och skriver en motion eller på annat sätt agerar för att det ska bli en förändring. Det är ingenting som riksidrottsnämnden som domstol kan göra, säger Krister Malmsten på Riksidrottsnämnden.

Men det har man inte gjort under alla dessa år då?

– Uppenbarligen inte. Och det här sas ju då 1994 från Ridsportförbundets sida och det har man ju uppenbarligen inte följt upp.

Först nu det senaste året har diskussionen kommit upp.

Björn Eriksson, ordförande för Riksidrottsförbundet, som kan ändra bestraffningssystemet. Han vill nu förlänga avstängningstiden även för sexuella övergrepp inom idrotten.

– Jag tycker att den bör vara längre. Jag skulle tippa att man försöker ändra det här till någonting som ligger närmare den typen av straffsatser man har när det kommer till dopning och matchfixning och liknande, för det har aldrig varit avsikten att vara mjuk i de här frågorna, säger Björn Eriksson.

Vad tänker du om det att det redan för så länge sedan lyftes upp som ett problem - att man tyckte att det var löjeväckande med det här bestraffningssystemet som då inte fick någon effekt?

–- Sent ska syndaren vakna, för att använda ett gammalt talesätt. Det belyser att man borde gissningsvis ha sett det här problemet tidigare, säger Björn Eriksson.

Frågan om att förlänga avstängningstiden för sexualbrott kommer att tas upp på riksidrottsförbundets stämma nästa år.

Det har då gått 25 år sedan kritiken mot bestraffningssystemet kom i samband med att ridläraren fick fortsätta. Han har fortsatt vara verksam till åtminstone 2017 - med barn och unga.

Lucy är en av dem som ridläraren dömdes för att ha utnyttjat sexuellt på nittiotalet.

– Att någon som har suttit i fängelse för sexuella övergrepp mot unga människor, och sen kan jobba vidare med det de gjorde när övergreppen skedde i en miljö med barn - att det ens är lagligt. Det är som att sätta en pedofil i en skola. På dagis! Hur är det möjligt? frågar sig Lucy.
 

Har du egna upplevelser att dela med dig av? Skriv till oss på hastgarden@sverigesradio.se

Hit kan du vända dig för stöd och information om sexuella övergrepp.