Begravning

Kyrkogård i Östersund växer för framtida behov

2:35 min

För att möta framtida behov utökas nu Östra begravningsplatsen i Östersund. Från hösten 2019 är över 3 000 begravningsplatser tillgängliga.

– Den gamla begravningsplatsen kommer om åtta till tio år att vara fullbelagd så vi måste planera och bygga för framtiden, säger Dag Sundeman, kyrkogårdschef i Östersunds församling.

Marken som ska användas ligger granne med OKQ8-macken vid Körfältet och köptes in från försvaret för några år sedan. Tidigare stod förrådsbyggnader där men nu ska marken bli begravningsplatser.

Den gamla begravningsplatsen är på åtta hektar men utökas nu med två hektar till.

Man beräknar att den nya delen ska kunna rymma 1 000 kistbegravningsplatser, 2 000 askgravlundar och även urngravplatser.