SKL varnar för stor personalbrist

1:37 min

Antalet sysselsatta inom kommuner och landsting behöver öka med 124 000 personer fram till år 2025. Detta för att behålla dagens verksamhetsnivå, skriver Sveriges kommuner och landsting, SKL, i sin senaste ekonomirapport.

– Vi ser en tuffare utveckling inte minst beroende på demografi. Det blir större andel äldre och vi har inte så många i arbetsför ålder som vi skulle behöva, säger SKL:s ordförande Lena Micko till Ekot. 

SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog säger att inte någon gång under 2000-talet har det varit sådan brist på arbetskraft.

SKL ser också stora utmaningar när det gäller finansieringen och det behövs enligt rapporten en ökning av statsbidragen med 37 miljarder kronor fram till och med 2021.

I sin halvårsvisa rapport över kommuner, landsting och regioners ekonomi, så konstaterar SKL att det går bra ekonomskt för kommunerna, det talas om rekord för förra året, genomsnittligt sett då. Landsting o regioner går det däremot inte lika bra för.

 Däremot så anser SKL i sin prognos att framtiden inte ser lika ljus ut, skatteintäkterna kommer inte fortsätta öka lika mycket, och kostanderna för välfärden tros öka smannare än inkomsterna. Och det kommer att att man arbetar smartare o mer effektivt, både på grund av att ekonomin kanske kräver det, men också då på grund av arbetskraftsbristen.

För att upprätthålla välfärden på samma nivå behövs ökade statsbidrag, och det efterlystes betydligt större andel generella statsbidrag, istället för riktade.

Finansminister Maagdalena Andersson säger däremot till Ekot att SKL aldrig kommer vara nöjda med statsbidragens utformning. Regeringen och Riksdagen vill dock skicka tydliga signaler vad som är extra viktigt att satsa på.