Nej, invandrare med äldreförsörjningsstöd får inte dubbelt så mycket som svenska garantipensionärer

1:40 min

Invandrare med äldreförsörjningsstöd får inte dubbelt så mycket pengar varje månad som svenska garantipensionärer. Påståendet bygger på en felaktig uträkning, en missvisande jämförelse och ett slarvfel. Ekot har varit i kontakt med personerna som spridit påståendet, de tar nu avstånd ifrån det.

Påstående:

”Garantipensionen på 7 500 kr anses räcka till alla levnadsomkostnader för den svenske pensionären emedan 14 831 inte anses räcka för den invandrade pensionären.”

- Per Gustafsson, andre vice ordförande för Sverigedemokraterna i Tomelilla, med flera.

Betyg: Helt fel

Inlägg om att invandrade äldre får dubbelt så mycket pengar varje månad som svenska pensionärer med den lägsta pensionen, garantipension, har fått stor spridning på sociala medier i flera års tid.  

Ursprunget till påståendet är troligen en insändare i tidningen Senioren från 2011.

En siffra i insändaren har feltolkats och använts i inlägg som delats tusentals gånger på Facebook.

Både Dagens Nyheter och Viralgranskaren skrev redan 2015 respektive 2016 att inläggen inte stämde. Även Pensionsmyndigheten har skrivit om missuppfattningen på sin sajt.

Trots det sprids inläggen fortfarande. Senast inlägget delades på Facebook var i maj 2018.

Då och då citeras siffrorna i insändare i lokaltidningar, som i Allehanda (5 april 2018) och Värnamo nyheter (13 januari 2018). 

Sverigedemokraten Per Gustafsson, vars inlägg från 2015 delats över 1 400 gånger, säger att han inte skulle ha skrivit det i dag.

Läsare har hört av sig till oss och velat att vi skulle granska detta. 

Låt oss se vilka pensioner och bidrag äldre i Sverige faktiskt har rätt till: 

Garantipension – ”fattigpension”

Den som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet och inte sparat själv får bara garantipension, det lägsta garanterade beloppet i den allmänna pensionen.

Full garantipension till ensamstående som är födda 1938 och senare är 8 076 kronor i månaden före skatt. Efter skatt blir det minst 6 910 kronor, beroende på kommunens skattesats. Den genomsnittliga skatten ger en garantipension på 7070 kronor i månaden, enligt Pensionsmyndigheten. 

Vem har rätt till garantipension?

För att få full garantipension krävs att man har bott 40 år i Sverige i åldern 16 till 64 år. Har man bott kortare tid minskar garantipensionen med 1/40-del för varje år. Den som bott 20 år i Sverige får halv garantipension.

Den som kommit till Sverige med flyktingstatus har rätt att även räkna in boendeår i hemlandet.

Bostadstillägg

Den som har pension kan också söka bostadstillägg. Som mest kan pensionärer få 5 560 kronor (skattefritt) i bostadstillägg.

Har man full garantipension och bostadstillägg får man ut 12 470 kronor efter skatt i månaden.

Äldreförsörjningsstöd

Den som inte har rätt till full garantipension eller helt saknar pension, men är minst 65 år och bosatt i Sverige kan ha rätt till äldreförsörjningsstöd. Det är ett statligt stöd med syfte att garantera äldre en skälig levnadsnivå. Bidraget är som högst 5 634 kronor i månaden skattefritt för ensamstående.

Skäl till att man inte har rätt till full garantipension kan vara att man bott i ett annat land eller att man varit egenföretagare och inte betalat in sociala avgifter.

Äldreförsörjningsstöd för boende

Via äldreförsörjningsstödet kan man få boendestöd om som mest 6 620 kronor i månaden.

Får man fullt äldreförsörjningsstöd inklusive boendestöd får man som mest 12 254 kronor i månaden.

– Det är väldigt få som får det högsta beloppet, de flesta får betydligt mindre, säger Linda Nygren på Pensionsmyndigheten.

Totalt har 23 126 personer äldreförsörjningsstöd, medelbeloppet är 3 564 kronor per månad.

Den som nyligen flyttat till Sverige får alltså mindre än den som bott större delen av livet i Sverige. Inte dubbelt så mycket som hävdas i påståendet.

Genomsnittlig boendekostnad

De flesta som har garantipension eller äldreförsörjningsstöd får inte maximalt bostadstillägg eller boendestöd eftersom deras bostadskostnader är lägre än taken i ersättningarna.

Enligt Pensionsmyndighetens statistik är den genomsnittliga boendekostnaden för grupperna 5 128 kronor i månaden. Det ger ett bostadstillägg på 5 230 per månad för pensionärer och ett boendestöd på 5 128 per månad för personer med äldreförsörjningsstöd.

Nedan har vi räknat ut de totala inkomsterna med dessa genomsnittliga boendekostnader och maximal garantipension/äldreförsörjningsstöd:

Garantipension efter skatt: minst 6 910 per månad
Bostadstillägg för personer med pension: 5 230 per månad
= minst 12 140 kronor per månad

Äldreförsörjningsstöd: 5 634 per månad
Äldreförsörjningsstöd för boende: 5 128 i månaden
= 10 762 kronor per månad

Hur har påståendet spridits?

Första gången påståendet om att invandrare som inte bott i Sverige får över 14 000 kronor i månaden dyker upp är i en insändare i tidningen Seniorer från mars 2011. Insändarskribenten Bertil Anderssons räknar där ut hur mycket äldre personer som inte arbetat i Sverige kan få i äldreförsörjningsstöd, såhär ser uträkningen ut:

Äldreförsörjningsstöd: 4 831 kr (2011 års nivå)
Äldreförsörjningsstöd för skälig boendestandard: 6 200 kr
Utländsk pension: 3 000 kr
= 14 031 kr/mån.

Bertil Andersson räknar alltså med att den utländska pensionären får maximalt äldreförsörjningsstöd inklusive boendestöd och dessutom har 3 000 kronor i pension från hemlandet. Sammanlagt blir det 14 031 kr.

Men beräkningen stämmer inte. Enligt reglerna görs avdrag på äldreförsörjningsstödet om man har pension eller annan inkomst. En utländsk pension på 3 000 kronor efter skatt minskar äldreförsörjningsstödet med lika mycket.

I Bertil Anderssons insändare jämför han sedan med en svensk pensionär och kommer fram till att denna får ut 500 kronor mer i månaden än den invandrade.

Äpplen och päron

En av de som sedan använder den felaktiga uträkningen är Per Gustafsson, andre vice ordförande för Sverigedemokraterna i Tomelilla.

Garantipensionen på 7 500 kr anses räcka till alla levnadsomkostnader för den svenske pensionären emedan 14 831 inte anses räcka för den invandrade pensionären.I ett inlägg från 2015 med titeln DET HÄR BORDE DU LÄSA citerar han först Bertil Anderssons text och summan 14 031. Men han hoppar över den andre delen i Bertil Anderssons text och jämför istället siffran med garantipensionen som enligt honom är 7 500 kronor.

Han jämför alltså en svensk garantipensionär utan bostadstillägg med en invandrad person med äldreförsörjningsstöd inklusive boendestöd och utländsk pension. 

– Det är som att jämföra äpplen och päron, säger Linda Nygren som är expert på Pensionsmyndigheten. 

Längre ner i inlägget skriver Per Gustafsson, kanske på grund av slarv, 14 831 istället för 14 031.

Slutsatsen i inlägget som delats över 1 400 gånger blir:

”Garantipensionen på 7 500 kr anses räcka till alla levnadsomkostnader för den svenske pensionären emedan 14 831 inte anses räcka för den invandrade pensionären.”

Det är de siffrorna som fått vingar och som sedan återges i inlägg efter inlägg med snarlika budskap. Trots att inga av siffrorna är korrekta.

Under inlägget lägger Per Gustafsson in en bild av en blåsippa med texten: ”Kloka pensionärer röstar på Sverigedemokraterna”

Vi ringer upp Per Gustafsson och frågar vad han baserade sitt inlägg på.

– Jag minns inte riktigt men jag tror att det var ett inlägg som jag satte ihop av en text som redan fanns. Och så lade jag till SD-bilden. Jag visste inte att den hade delats så mycket. 

Siffrorna stämmer inte, vad säger du om det? 

– Så kan det väl bli. Det är inget jag skulle ha delat i dag. Det är bra att ni faktakollar det här så att man får veta hur det ligger till. 

Vad har man för ansvar som politiker för att kolla upp sanningshalten i det man sprider på sociala medier? 

– Det bör man göra, vi ska inte fara med osanning. Jag har blivit försiktigare med att dela saker i dag.

Vi kontaktar också Bertil Andersson, insändarskribenten i tidningen Senioren vars uträkning från 2011 ligger till grund för en av siffrorna i påståendet. Han säger att han fick uppgifterna från Pensionsmyndigheten och att han inte känner till att hans insändare fått så stor spridning.

– Det hade jag ingen aning om. Jag visste inte ens att den låg kvar på nätet, jag trodde bara den låg uppe en vecka.

Vad tänker du om att din beräkning fortfarande används i inläggen som sprids?

– Jag skulle aldrig själv våga använda siffror som var sju år gamla och blanda ihop på det sättet, då skjuter man sig själv i foten.

Gratis sjukvård och tandvård?

I inlägget hävdas också att invandrade äldre får gratis sjuk- och tandvård. Det stämmer inte.

Avgifterna i sjuk- och tandvården bestäms av hur gammal man är och vilket landsting man bor i. Alla har rätt till högkostnadsskydd vilket innebär att man betala max 1100 kronor per år för besök i öppenvården.

Ett undantag finns för asylsökande. Vuxna asylsökande erbjuds endast tand- och sjukvård som inte kan anstå. Deras avgifter för vård är begränsade. Asylsökande har lägre bidrag än både garantipensionärer och personer med äldreförsörjningsstöd. De har inte rätt att söka äldreförsörjningsstöd. 

Pensionerna i höstens val

Pensionerna är en valfråga som engagerar många väljare. Flera partier vill sänka skatten för pensionärer och den blocköverskridande pensionsgruppen har sagt att de vill höja garantipensionerna och bostadstillägget. 

Slutsats

Det är helt fel att invandrade pensionärer får ut mer än svenska garantipensionärer.

Garantipensionen ligger på minst 6 910 kronor i månaden efter skatt. En pensionär som nyligen flyttat till Sverige kan som mest få 5 634 kronor i äldreförsörjningsstöd.

Om båda har rätt till bostadstillägg respektive äldreförsörjningsstöd för boende får garantipensionären ut 12 470 kr och den invandrade 12 254 kr i månaden.

Beräkningar

Maximal garantipension efter skatt: 6 910 i månaden (högst skattenivå)
Maximalt bostadstillägg för personer med pension: 5 560 i månaden
= 12 470

Maximalt äldreförsörjningsstöd: 5 634 i månaden
Maximalt äldreförsörjningsstöd för boende: 6 620 i månaden
= 12 254

Maximal garantipension efter skatt: 6 910 i månaden (högst skattenivå)
Genomsnittligt bostadstillägg för personer med pension: 5 230 per månad
= minst 12 140 kronor per månad

Maximalt äldreförsörjningsstöd: 5 634 per månad
Genomsnittligt äldreförsörjningsstöd för boende: 5 128 i månaden
= 10 762 kronor per månad

Tillägg

Efter att Per Gustafsson läst faktagranskningen svarar han via mejl:

”Hej Maja
Jag hade svårt att hitta mitt inlägg på FB, har gått in och lagt till överst i inlägget att det blivit faktakollat och att man inte ska dela det vidare. Det bör ses av alla 1476 som delat inlägget.
Rätt ska vara rätt!”

Ändringar 

16 maj kl 09.55 förtydligade vi rubriken. I den första versionen var rubriken: Nej, invandrare med äldreförsörjningsstöd får inte mer än svenska garantipensionärer. 

16 maj kl 15.05 efter påpekande från läsare lade vi till meningen: Vuxna asylsökande erbjuds endast tand- och sjukvård som inte kan anstå

17 maj kl 18.51 Efter många kommentarer om att det är liten skillnad mellan vad garantipensionärer respektive personer med äldreförsörjningsstöd får gjorde vi två förtydliganden; dels att den genomsnittliga kommunalskatten ger en garantipension efter skatt på 7 070 kronor i månaden, dels lade vi till beräkningar på hur mycket bostadstillägg respektive boendestöd blir med gruppernas genomsnittliga boendekostnader. De beräkningarna ger en mer rättvisande bild av gruppernas inkomster.