Kraftig vårflod dyrt för försäkringsbolagen

1:52 min

Den kraftiga vårfloden leder till höjda kostnader för försäkringsbolagen. Antalet skadeanmälningar till Länsförsäkringar i samband med översvämningar är mångdubbelt fler än normalt.

Det säger Johan Litsmark som är Länsförsäkringars naturskadespecialist.

– Det är ett allvarligt läge i år. Vi har fått in väldigt många anmälningar, säkert fem gånger så många som ett normalår. 

Mycket snö i vinter följt av höga temperaturer under våren, har bidragit till flödande älvar och vattendrag. Antalet anmälningar om översvämningar som kommit in bara till Länsförsäkringar - med omkring 40 procent av marknaden på villa/hemförsäkring -  är hittills i år 2 600.

Framför allt gäller det i Gävleborg, Västernorrland och Dalarna. Många fritidshus är drabbade som ju ofta är byggda nära vatten. Och översvämningarna följer efter skador från snön som även de varit fler än vanligt, säger Johan Litsmark. 

– Eftersom vi vet att vi haft många snötrycksskador med mycket snö som ska smälta, så ser vi att det är ett allvarligt läge. Och vi kommer att få använda mycket resurser för att reparera de här skadorna. 

Totalt under fjolåret, betalade försäkringsbolagen ut närmare 45 miljarder kronor i ersättningar, enligt branschorganisationen Svensk Försäkring. Främst handlar det om skador kopplade till trafik och motorfordon.

Just naturskadornas andel är förhållandevis liten, men kommer sannolikt att växa framöver i och med klimatförändringar säger Johan Litsmark.

– Mer extremväder av olika slag lär vi ju få. Men med ett varmare klimat är det kanske inte snötryck och översvämningar som de största problemen, utan mer skyfall. Och vi ser en stigande trend av naturskador, säger Johan Litsmark, Länsförsäkringars naturskadespecialist.