Det är substantiven som bromsar upp vårt tal

Det är substantivens fel - eller kanske förtjänst - att vårt tal bromsas upp och fylls ut med tvekande ljud som till exempel "eeeh" när vi pratar.

Det har språkforskare från Schweiz och Holland kommit fram till genom att lyssna till och analysera tusentals inspelningar av spontant tal från olika delar av världen.

Tal från exempelvis Sibirien, Amazonas regnskog, Himalaya, Kalahariöknen, England och Nederländerna har analyserats. Det visade sig då att tendensen var samma i nästan alla språk forskarna studerade – att det är substantiven, jämfört med verben som gör att vi tvekar och stannar upp vårt tal.

Forskarna menar att kunskapen om substantivens bromsande effekt ökar vår förståelse för hur hjärnan processar språk.

Referens: Seifart, F. et al, 2018. Nouns slow down speech: evidence from structually and culturally diverse languages. Proceedings of the National Academy of Sciences. Doi: 10.1073/pnas.1800708115