Mindre miljögifter i strömming

2:18 min

Miljögifterna i strömming från Östersjön är nu så låga att EU-kommissionen vill att Sverige lättar på de nuvarande exportrestriktionerna.

Det här är goda nyheter för det gotländska fisket, säger länsfiskekonsulent Rolf Gydemo, vid länsstyrelsen på Gotland: 

– Absolut. Inte minst utifrån att basen för det gotländska fisket är strömming och skarpsill. 

Hittills har halterna av miljögifterna dioxin och PCB i fet Östersjöfisk bedömts som så höga att det råder särskilda restriktioner för att exportera strömming till andra EU-länder.

Men nu visar en kartläggning som EU-kommissionen gjort, att risken för att de tillåtna gränsvärdena överskrids är mycket liten i vissa delar av Östersjön. Det gäller framför allt södra Östersjön samt väster om Gotland. Öster om Gotland klarar strömming som är mindre än 21 centimeter gränsvärdena, i resten av Östersjön ska den vara under 17 centimeter, vilket är den gräns som gäller i dag.

Det framgår av ett PM från Livsmedelsverket, som nu föreslår att föreskrifterna ändras. 

Men bilden av miljögiftssituationen i Östersjön är inte entydig. Medan dioxiner som skapats genom förbränning minskat så finns det andra, dioxinliknande PCB:er, som ökat något, säger Rolf Gydemo. 

Livsmedelsverkets toxikolog Emma Halldin Ankarberg tycker det är positivt att halterna sjunker, men betonar att halterna ändå är höga. Därför kommer de svenska kostrekommendationerna för fet östersjöfisk att bestå. 

– Det är viktigt att riskgrupperna känner till att det faktiskt finns kostråd, säger hon. 

Till riskgrupperna räknas barn och kvinnor i barnafödande ålder som enligt Livsmedelsverkets rekommendation inte bör äta fet östersjöfisk mer än 2-3 gånger om året.