Nästan 2000 vapen lämnades in vid amnestin

0:41 min

1941 illegala vapen lämnades in i polisregion Väst under årets vapenamnesti, enligt preliminära siffror från Polisen.

De flesta vapen som lämnats in är gevär, men även fyra helautomatiska skjutvapen och nästan 900 pistoler.

Totalt i riket blev det drygt 11 000 vapen som lämnades in under vapenamnestin, vilket är drygt 4000 mindre än förra gången, år 2013.

Polisregion Väst var den region där det lämnades in näst flest vapen av alla sju polisregioner i landet.

Att färre vapen lämnats in under denna amnesti kan bero på att äldre vapen från exempelvis dödsbon har minskat i samhället.

Om benägenhet hos allmänheten att lämna in vapen har minskat eller ej är en av de saker som polisen ska analyseras i efterarbetet av amnestin.