Finns det samband mellan att äta p-piller och depression?

10 min
  • En ny stor studie från Lunds Universitet visar att just unga kvinnor som äter hormonella preventivmedel - som till exempel p-piller - i högre utsträckning får antidepressiva mediciner utskrivna.
  • Vad betyder dessa resultat?
  • Hör samtal med Sofia Zettermark, genusvetare och doktorand i folkhälsovetenskap och en av dem som gjort studien, samt Mia Ahlberg, ordförande i Barnmorskeförbundet.