"Vi ska bli öppnare och tydligare"

2:56 min

Kritiken mot SMA Mineral – som vill bryta mer sten vid Klintebys utanför Klintehamn – har varit rättvis, anser bolaget.

Bakgrunden är att företaget vill bryta kalkstenen och transportera den för utskeppning från Klintehamn. En ansökan om tillstånd ska lämnas in i sommar.

Samrådsprocessen som SMA Mineral har haft har dock fått kritik. Både Region Gotland och länsstyrelsen har efterlyst mer dialog och tydligare information till de boende. 

Nu vill bolaget råda bot på detta.