Upprop för kulturföreningar och svartklubbar

2:44 min

Över 4000 personer har skrivit under kampanjen "Rädda den fria kulturen!" för att "reglerna för kulturföreningar och så kallade svartklubbar" ska ses över.

Alternativa musikscener stängs ner runtom i Sverige och med kampanjen vill man att det ska bli lättare för eldsjälar att fortsätta med sina verksamheter, som man menar är viktiga grogrunder för svensk musik och gemenskap.

Emma Swanström är en av grundarna till Verket i Umeå, som återigen tvingas leta efter nya lokaler.

– Sista arrangemanget någonsin i de nuvarande lokalerna var under helgen. Punkfest 15. Under helgen och nu efteråt så har sociala medier svämmat över av hyllningar till Verket och konstateranden kring Verkets viktiga roll. Så vi är väldigt många som delar känslan av att någonting väldigt viktigt går i graven och att vi måste hitta en lösning för en fortsättning.

Verket har kallats för en alternativ, självstyrd musikförening som agerar motkraft till det kommersiella kulturlivet. Föreningen drivs ideellt av sina medlemmar och sägs vara en slags sista kvarleva av 90-talets punkiga Do-It-Yourself-anda.

Emma Swanström säger att besökare och medlemmar alltid fyllt verksamheten med sin egen kreativitet tillsammans med banden och artisterna på scenen. Man skapar saker tillsammans och det är ingen annan som bestämmer hur det ska gå till. Något Emma Swanström menar är grundläggande drivkrafter och behov som den här typen av alternativa musikscener uppfyller.

– Jag skulle kunna sitta här och motivera Verkets existens med att vi fostrar nya generationer musiker som sen kan bli kommersiellt framgångsrika, vi har fostrat nya generationer ljudtekniker och arrangörer, kulturentreprenörer och så vidare. Det är också sant, men för mig är det sekundärt i sammanhanget, säger hon.

Men Verket är inte den enda kulturföreningen som har en osäker framtid just nu. Uppmärksammade exempel finns också bland etablerade alternativa musikscener i Göteborg och Malmö.

För en vecka sedan startade Erik Melin kampanjen "Rädda den fria kulturen!" som fått in över 4000 namnunderskrifter. Erik Melin jobbar på den ideella organisationen Skiftet, och han vill visa vilket stort intresse som finns för de alternativa musikscenerna, som han menar är väldigt viktiga för svenskt musikliv.

Målet är att få till ett samtal med Kulturminister Alice Bah Kuhnke om hur man kan göra för att stärka kulturföreningarna.

– Som kulturminister borde man väl ändå se till att en svensk kultur fungerar. Det är från det här all musikverksamhet gror ifrån.