Strul med SL:s autobetalningar

1:21 min

SL-resenärer som har tjänsten automatisk påfyllning av reskassa kan få flera kontokortsdragningar efter varandra den närmaste tiden.

Det handlar om ett nytt betalsystem som gör att dragningar från SL på kontokort som skulle gjorts i april görs nu, berättar Henrik Palmér, som är sektionschef på trafikförvaltningen och ansvarig för biljettsystemet.  

För att kontrollera sina påfyllningar kan resenärerna logga in på tjänsten Mitt SL och kontrollera transaktionshistoriken på det Accesskort som tjänsten är kopplad till, säger Palmér.