Prisraset på bomarknaden har kommit av sig

1:03 min

Efter höstens prisfall har bostadspriserna legat i det närmaste stilla sedan årsskiftet. Och läget består i april.

Ute i landet är prisnedgången generellt mindre. På villor är det till och med plus det senaste året.

Nya månadssiffror från Svensk Mäklarstatistik visar på en fortsatt ganska stillastående marknad även under april.

– Sedan årsskiftet har vi haft vad som mest kan liknas vid en platå. Lite mer positivt för villor medan det är en viss motvind för bostadsrätterna fortfarande, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Prisraset, huvudsakligen i storstäderna, med Stockholm i spetsen, varade under hösten med nedgångar på runt tio procent. Men sen blev det stopp, åtminstone fram till nu. Och efter det väntar en normalt sett lugn sommarperiod.

– Troligtvis kommer det här lugnare klimatet att bestå en tid framöver, säger Sandegren.

I april sjönk priserna på bostadsrätter i hela riket med en procent jämfört med månaden före medan villapriserna låg stilla. Bilden är likartad i storstäderna. Men under det senaste året är bilden en annan. Då har bostadsrätterna tappat nio procent i Stockholmsområdet och något mindre i Göteborg och Malmö och ännu något mindre prisfall utanför storstäderna.

Vad som händer på bostadsmarknaden blir ofta storstadsorienterat i statistiken eftersom svängningarna där är störst och också väger tyngst. Men faktum är att villapriserna, exklusive de tre storstadsområdena, har stigit med två procent det senaste året. På bostadsrätter har priserna samtidigt fallit med mer måttliga fyra procent, exklusive storstäderna.

Både uppgångar och nedgångar kommer historiskt lite efter storstadsområdena i tid, och blir dessutom mindre häftiga, enligt Sandegren.