Lärarrummet: Att vara medmänniska och lärare

Var går gränsen mellan att vara en medmänniska och professionell i sin lärarroll? Det är tankar som läraren Irene Emanuelsson brottas med varje dag när hon undervisar asylsökande ungdomar.

 

I kvällens Lärarrummet följer vi med Irene in i ett klassrum på Centrum för språkintroduktion på Lindholmen i Göteborg. Det är ett gymnasieförberedande program för ungdomar och där hälften av eleverna lever med en oviss framtid.  

Reporter: Johanna Larsson

Producent: Anna Hammarén

Här kan du lyssna på programmet