Vattennivån i Norrbotten har nått sin kulmen

1:12 min

Vattenflödena i hela norra Sverige har nu nått sin kulmen på de flesta platserna. Vattnet är nu på väg att dra sig tillbaka, meddelar SMHI.

Vattennivåerna är fortsatt höga på flera platser i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. Men det verkar nu som att det är på väg att minska.

– Trenden är att de flesta vattendrag har stabiliserats eller är sjunkande. Det är några som fortsatt stiger, säger Sara-Sofia Asp, hydrolog på SMHI.

Men på några få platser ökar fortfarande vattennivån. Fortfarande kvarstår en klass 3-varning, Röströmsälven/Näsån i närheten av Dorotea i Jämtland, där kulmen väntas nås i morgon. Och Vindelälven i Västerbotten stiger fortfarande och en ny klass 2-varning.

Torneälven väntades också öka, och Haparanda har under flera dagar förberett för höjda nivåer, men enligt SMHI´s senast rapport kommer kulmen nås i dag och sedan avstanna.

– Vi har även flyttat vårt klass 2-varningsområde för små och meldestora vattendrag nordväst, eftersom att snön på fjällen börjar snälta och att snön i skogen tagit slut, säger Sara-Sofia Asp.