Guldbagge dokumenterad

En ny större skalbaggeart, en brun guldbagge, har för första gången dokumenterats på Gotland.
Det är förening för insekts- och småkrypskännedom ''Körkmacken'' som rapporterat den nya arten till bland annat länsstyrelsen. Samtidigt vill föreningen att det röjs i ekområdet Salmbärshagen i Stenkyrka. Röjningen av sly och gran anses akut och föreningen vädjar nu till länsstyrelsen för hjälp med röjningen i vinter.