Rena sprutor till narkomaner i höst

1:52 min

Till hösten får Västra Götalandsregionens uppskattningsvis 1 400 sprutnarkomaner möjlighet att byta ut sina smutsiga sprutor mot rena på fyra sjukhus.

I första hand vill man förhindra spridning av blodsmitta men även erbjuda annan vård och hjälp rent socialt.

Men för att kunna hjälpa måste man först vinna narkomanernas förtroende, tror den regionala samordnare för sprututbytesverksamheten Nina Hautanen.

– Det är viktigt att vi från hälso-och sjukvården inte prackar på narkomanerna våra tjänster utan att de bestämmer i vilken takt de vill gå vidare. Vi hoppas förstås kunna ta dem ur deras missbruk men i första hand vill vi förhindra blodsmitta av hepatit, A, B och C och HIV.

På narkomanernas egna önskemål kommer sprutbytesmottagningarna på något av de fyra sjukhusen SU-Östra, NÄL, Skaraborgs sjukhus eller SÄS hålla öppet kontorstid måndag till fredag klockan 9 och 16.

Allt blir gratis och det blir drop-in och möjlighet att få tillgång till allehanda hjälp av sjuksköterskor, psykiatriker, infektionsläkare, kurator , barnmorska och gynekolog.