Kalmar

Fraktfartyget Sydfart rustas upp

3:12 min

Du kanske har gått i hamnen vid Länsmuseet i Kalmar och undrat vad det är för gråvitt skepp som alltid ligger där. Det heter Sydfart och har nu fått 30 000 kronor till upprustning av Sjöhistoriska museet.

Sydfart är Sveriges äldsta fraktfartyg som är i kommersiell lasttrafik och byggdes i slutet av 1870-talet. Skeppet är 30 meter långt och sex meter brett. Det ägs av Ångfartygsaktiebolaget 1879 som består av åtta delägare som alla är verksamma inom rederinäring och handelsflottan. 

Den här dagen möter P4 Kalmar Anders "Atti" Nielsen, som är en av delägarna och Peter Nilsson, som vårdar och rår om Sydfart under sin lediga tid.

– De 30 000 kronorna som vi fått kommer att gå till att återställa aktermasten så att hon ska se lite finare ut, berättar Anders.

De visar glatt runt i fartyget både på och under däck. Minnen där det ryms många minnen och historier genom åren.

Hör mer i ljudklippet ovan.