Om kriget kommer ges ut på nytt

Regeringen vill öka människors kunskap om krisberedskap och därför kommer Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att ge ut informationsbroschyren "Om krisen eller kriget kommer".

Informationsbroschyren gavs för första gången ut under andra världskriget 1943 och har sedan dess delats ut till allmänheten vid två tillfällen: 1952 och 1961. Den fanns dock i telefonkatalogen fram till slutet på 1980-talet. Men nu är det alltså dag att dela ut broschyren till allmänheten igen. 

Regeringen bedömer att allmänhetens kunskap om hur man ska agera vid katastrofer eller krig som låg.

– Regeringen menar att människor behöver få mer kunskap om hur man förbereder sig inför kriser och också ytterst krigsfara, säger Christina Andersson, projektledare för broschyren på MSB.

Hur kommer det sig att kunskapen är så låg?    

– När det gäller frågor som rör totalförsvar, höjd beredskap och civilt försvar så är det kanske inte så konstigt eftersom vi inte pratat om krigsfara och höjd beredskap på väldigt många år. Det är ju inte heller något man får lära sig i skolan, säger hon. 

Broschyren blir 20 sidor lång och kommer att skickas ut i samband med krisberedskapsveckan 28 maj-3 juni. Den kommer bland annat att handla om hur människor kan tillgodose behovet av mat, vatten, värme och kommunikation när viktiga funktioner i samhället inte fungerar.