Bakterier oväntat hjälpsamma vid vattenrening

1:44 min

Många svenskars dricksvatten filtreras genom sand och grus.
Nu visar en ny studie från Lunds universitet att gamla sandfilter kanske är effektivare än nya filter.

Genom en på plats-studie på Ringsjöverket i Skåne, kunde forskarna se att vatten som fick rinna genom verkets gamla filtreringsbäddar innehöll mindre smuts än i de nya bäddarna.

Och en skillnad, som överraskade forskarna, tycks vara att de gamla bäddarna innehåller mer nyttiga bakterier som undanröjer till exempel skadliga bakterier, eller molekyler som orsakar lukter.

Exakt hur de här nyttiga bakterierna hjälper till vet man inte än, men forskarna liknar processen lite vid att baka surdegsbröd. När det byggs nya sandfilter så kan man med fördel ta med sand från äldre anläggningar så att bakterierna därifrån kan sprida sig.

Catherine Paul, forskare i teknisk mikrobiologi på Lunds universitet och en av personerna bakom studien, berättar att man nu vill forska vidare på området.

– Vi vill studera fler sandfilter, både på Ringsjöverket i Skåne men också i resten av Sverige, som till exempel Stockholm och Linköping, för att se om det är samma bakterier som gör gamla sandfilter mer effektiva, säger hon.

Referens: Paul et al. "Monitoring biofilm function in new and matured full-scale slow sand filters using flow cytometric histogram image comparison". ScienceDirect. Maj, 2018. Doi.org/10.1016/j.watres.2018.03.032.