Otillräcklig färdtjänst tvingar Per bort från Ockelbo

2:20 min

"Beslutsfattarna borde förses med ögonbindel och själva prova att åka tåg mellan Ockelbo och Gävle". Det säger blinde Per Rosqvist i Ockelbo som nu måste flytta från kommunen för att färdtjänsten inte räcker till.

Per är blind och har en hjärnskada som kräver färdtjänst med bil över kommungränsen, men det har Region Gävleborg genom X-trafik sagt nej till. Justitieombudsmannen, JO, kritiserar regionen för hur ärendet hanterats, men för Per gör det ingen praktisk skillnad:

– Nu flyttar jag till Växjö i stället!  Det finns så mycket jag inte kan göra - exempelvis myndighetsärenden och fritidsaktiviteter - att det inte helt enkelt inte går att bo kvar i Ockelbo, säger han.

Per Rosqvist HAR rätt till färdtjänst med tåg, liksom ledsagning på stationerna, men det ger inte tillräcklig rörelsefrihet, konstaterar han.

– Tåg och ledsagning tar alldeles för lång tid! Minst sju timmar för ett kort ärende i Gävle, om det alls går att genomföra. Jag behöver åka färdtjänst med bil när jag ska till angränsande kommuner.

Lyssna på Hållbarhetsnämndens kommentar till Per Rosqvist ärende! 

X-trafik som på regionens uppdrag handlägger Ockelbos färdtjänstärenden säger nej till det kravet och när Per ville överklaga, visade det sig att hans förnyade ansökan helt enkelt lagts åt sidan utan beslut. Så får det inte gå till konstaterar Justitieombudsmannen, JO, som nu kritiserar Regionen för felaktig handläggning.

Per Rosqvist flyttar alltså, men tänker ändå driva sitt ärende vidare till högre rättsinstanser. Ansvariga politiker och tjänstemän måste ta funktionshindrades rätt till rörelsefrihet på allvar, säger han:

– De borde prova att själva ta på sig en ögonbindel och sedan försöka tur och retur Ockelbo-Gävle. Då förstår de kanske bättre, säger han.