Valet 2018 i Västerbotten

Doroteas kommunchef om ekonomin: Haft en oklar styrning

2:20 min

Förra året gick Dorotea kommun back med 12 miljoner kronor. Kommunchefen Olli Joenväärä är bekymrad.

Några anledningar till att Dorotea kommun fått ett så stort underskott är enligt Olli Joenväärä en oklar styrning i kommunen, samt en krympande befolkning.

– Vi har haft en lite oklar styrning i Dorotea. Oklara roller mellan politiker och tjänstemän, säger han.

Jag skulle väl ljuga om jag sade att jag låg och inte tänkte på det här på nätterna.

Det behövs en långsiktig plan menar Olli Joenväärä. Befolkningsminskningen i kommunen medför att verksamheterna också måste banta.