Skärpta regler för konsthandlare

1:12 min

I dag röstade riksdagen igenom ett lagförslag som innebär att det blir lättare för konstnärer att bevaka att de får rätt ersättning när deras konst säljs vidare.

När ett konstverk säljs vidare ska konstnären ha rätt till ersättning. Men idag är det många privata konsthandlare som inte redovisar sina försäljningar och då får konstnärerna heller inga pengar. 

Med den nya lagen blir det obligatoriskt för konsthandlare att varje år redovisa vilka försäljningar som har skett. Därmed blir det lättare att kontrollera att rätt ersättning betalas ut till konstnärerna. 

Katarina Jönsson Norling är riksordförande i Konstnärernas riksorganisation, KRO, och hon välkomnar den nya lagen:

– Jag tänker att den är väldigt viktig för bild- och formkonstnärer för att de ska kunna ta del av den lagstadgade rätten att få ersättning när konstverk säljs vidare. 

Mats Lindberg är vd på Bildupphovsrätt i Sverige, organisationen som samlar in ersättningen till konstnärerna. Han tror att det totalt kommer handla om ett par miljoner kronor varje år. Att det system som redan finns behöver skärpas tycker Mats Lindberg säger en hel del om konstmarknaden i stort, som länge varit alltför sluten. Det är hög tid att den blir mer transparent, menar han. 

– För mig handlar det om att det här är en marknad som måste moderniseras. Den måste öppna sig, bli transparent och likna alla andra marknader, säger Mats Lindberg. 

Lagen väntas träda i kraft 1 juli. 

Samtidigt tillkännagav riksdagen för regeringen att man vill se en utredning om privatkopieringsersättningen.

Privatkopieringsersättningen innebär att elektronikföretagen måste betala en avgift till upphovsmännen när företagen säljer cd-skivor eller hårddiskar som kan användas för att kopiera upphovsrättsskyddat material. Riksdagen menar att teknikutvecklingen gör att systemet behöver förändras och vill därför att regeringen utreder hur ett nytt system kan se ut.