VALTEMA: LANDSBYGD

Trafikverket pekas ut som bromskloss för bredband

5:07 min

Regeringens mål att 95 procent av befolkningen ska ha bredband år 2020 kommer inte att hinna nås. Det menar Erik Larsson, bredbandskoordinator på Region Värmland. Han pekar ut Trafikverket som den instans som bromsar det hela.

Regeringens mål är att 95 procent av befolkningen ska ha bredband 2020 om minst 100 Mbit/s.

– Ser man till alla projekt som är på gång i Värmland så ser det väldigt bra ut men jag tror inte vi hinner till 2020. Däremot tror jag vi kan nå 90-95 procent till 2022.

Problemet som Erik Larsson på Region Värmland ser är att Trafikverket flaggat för att man inte kommer bevilja tillstånd för att gräva på vägnätet – och att detta främst kommer påverka bredbandsläggningen på småvägar på landsbygden. 

– Det gör mig oroad. Det är de områden i länet som har störst behov av bredband eftersom de har längst avstånd till kommersiell service som kommer drabbas.

Det är Post- och telestyrelsen som har ansvaret för bredbandsutvecklingen i Sverige och denna myndighet har nyligen tydligt visat sitt missnöje med Trafikverkets agerande.
Frågan har även lyfts av den nationella arbetsgrupp för bredbandsutveckling där Erik Larsson på Region Värmland sitter med. 

– Det är en målkonflikt och Post- och telestyrelsen har lagt ett förslag till regeringen att ge Trafikverket ett utökat uppdrag att arbeta främjande för bredbandsutbyggnaden.

Vägverket har hittills sagt nej vad gäller alla typer av vägar när det gäller tillstånd att få gräva i själva vägkroppen. Enligt presschef Bengt Olsson är det på grund av risken att vägarna kan börja flytta på sig och att underhållet på så vis kan fördyras.

– Efter kritiken från PTS kommer vi att göra en utredning och analysera om det går att gräva i vägkroppen, säger Bengt Olsson, presschef på Vägverket. 

När det gäller Värmland och bredbandsutbyggnaden så har idag 69 procent av befolkningen fått en direktanslutning – enligt Post- och telestyrelens siffror från oktober.

– Statistiken släpar dock efter rejält. Det är mycket som är på gång och  utbyggnaden på Värmlands landsbygd ser väldigt bra ut jämfört med många andra län, säger Erik Larsson på Region Värmland. 

Han förklarar att egentligen är det 82 procent som har möjligheten att ansluta sig till ett bredband i närheten av sitt boende men många har tackat nej. 
Det är ungefär 40 000 hushåll i Värmland som saknar bredband.

Vilka områden är det som släpar efter mest?

– Glesbefolkade områden i norra delen av länet som Torsby och Filipstad. Men vi jobbar med finanisering där också så jag är ganska hoppfull att de också kommer att nå en utbyggnad. 

Vad har Region Värmland gjort för att hjälpa till att nå regeringens bredbandsmål? 

 – Redan 2013 satsade vi 50 miljoner på utbyggnaden och sedan dess har vi växlat upp med EU-stöd på 200 miljoner där det byggs ortssammanbindande nät i Värmland. Vår bedömning är att den investeringen på stamnät genererat i en utbyggnad på accessnät på 700 miljoner till en miljard i Värmland. Mest avgörande har bidragen från Europeiska regionala utvecklingsfonden varit. 

Vad är utmaningen?

– Mer samverkan mellan aktörerna och mer finansiering. Ska regeringens mål uppnås måste det till mer finansiering.