Freoner produceras – trots förbud

1:45 min

Någonstans i världen produceras det freoner – trots att det är förbjudet enligt Montrealprotokollet. Den slutsatsen drar forskare i en aktuell studie.

Freoner är gaser som förr användes i till exempel kylskåp och var en orsak till ozonhålet i atmosfären. I det så kallade Montrealprotokollet bestämdes därför i slutet av 80-talet att produktion av freoner skulle rapporteras och upphöra helt 2010.

Men nu har en internationell grupp forskare kommit fram till att den globala produktionen av freoner trots förbudet har stigit. 
 
Mängden freoner som finns i atmosfären borde minska. Det gör den, men inte alls lika snabbt som den borde. Förutom det finns det också allt mer freon på norra halvan av jordklotet än på södra – även det är oväntat.

Efter en lång rad analyser är den enda rimliga förklaringen för detta enligt studien att det produceras nya freoner någonstans som inte rapporteras.

Donal Murtagh är professor i rymd-, geo- och miljövetenskap vid Chalmers universitet i Göteborg och tycker att den slutsatsen är rimlig.
 
– Jag tycker att logiken är genomtänkt och de tittar på andra möjliga förklaringar så det är en ganska bra slutsats.

Det betyder dock att någon har brutit mot Montrealprotokollet. Vem det kan vara framgår inte i studien. Det antyds bara att det händer på norra hemisfären, kanske i Asien.
 
– De vill inte peka fingret riktigt hårt någonstans men det kräver en del ytterligare undersökningar skulle jag tro, säger Donal Murtagh.
 
Montrealprotokollet räknas vanligtvis som en av de största succéerna i miljöpolitiken. Nästan hela världen är med och det har faktiskt hjälpt mot ozonproblemet. Därför är upptäckten en stor nyhet som måste hanteras.
 
– Viktigast är att det kan blir åtgärdat. För det här är ett viktigt protokoll och det är viktigt för både ozonet och för klimatet, säger Donal Murtagh.

Referens: Montzka et al.: An unexpected and persistent increase in global emissions of ozone-depleting CFC-11. Nature 557, Maj 2018.
doi:10.1038/s41586-018-0106-2