Motormännen gör tummen ned för värmländskt vägnät

1:24 min

Värmland får underkänt av Motormännen som har granskat de svenska vägarna. 1,5 procent av det värmländska vägnätet bedöms vara undermåligt.

Motormännen har granskat kvaliteten på 73 000 km av Sveriges statliga vägnät. Resultatet visar att 1 procent av det undersökta Europavägnätet, 0,7 procent av riksvägnätet och 1,5 procent av länsvägnätet är underkänt och håller så låg kvalitet att det är obehagligt att trafikera och kostsamt att reparera.

Av de 20 sämsta riks- och länsvägarna ligger 16 norr om Dalälven eller i Värmland.

Värmland hamnar på en delad tredjeplats från botten av landets alla län i Motormännens granskning. Det är bland annat flera delar av 45:an och 62:an i norra delen av länet som får underkänt.

– Det är guppigt och håligt och du får ont i kroppen när du kör här. Samtidigt får vi som bor häruppe mer skador på våra bilar, till exempel fjäderbrott, säger Birgitta Karstensson, ordförande för Motormännen i Värmland.

I undersökningen har Motormännen tittat på ytojämnheten i vägbanan genom att använda vibrationssensorn som finns inbyggd i moderna telefoner.