Livstidsdomen mot Tova Mobergs mördare fastställs

1:13 min

Hovrätten fastställer livstidsdomen mot expojkvännen som mördade Tova Moberg i Forsa utanför Hudiksvall. 23-åringen, som tidigare bott i Västerbotten, dömdes av Hudiksvalls tingsrätt till livstids fängelse för att ha mördat Tova Moberg. Ordföranden i hovrätten var skiljaktig och ville bestämma straffet till fängelse i 18 år.

Liksom tingsrätten anser hovrätten att det är ställt utom rimligt tvivel att expojkvännen natten den 14 maj 2017 uppsåtligen dödade Tova Moberg.

Straffet bestäms till livstids fängelse mot bakgrund av det besinningslösa och omfattande våld som användes vid gärningen och de kränkande handlingar som mannen utfört mot kvinnans kropp efter döden. I övrigt instämmer hovrätten också med tingsrätten rörande bland annat skadestånd till efterlevande.

Ordföranden i hovrätten var skiljaktig och ville bestämma straffet till fängelse 18 år.

Tingsrättens dom:
Tillsammans med den tekniska och rättsmedicinska bevisningen så har Tovas dagbok haft stor betydelse för domen menar Hudiksvalls tingsrätt.
Det finns också flera faktorer som visar att det inte går att dra någon annan slutsats än att det varit 23-åringen som mördat 19-åriga Tova Moberg.

Det handlar bland annat om att gärningsmannen måste haft god kännedom om gården där Tova mördades, 23-åringens beteende, och att han varit kontrollerande och utsatt Tova för eskalerande misshandel och mordhot, något som Tova beskrivit i sin dagbok.

Domstolen anser att det därför är praktiskt uteslutet att det kan ha gått till på annat sätt än som åklagaren påstått. Att han döms till livstid beror på att det finns flera försvårande omständigheter.

23-åringen har vägt i princip dubbelt så mycket som Tova och varit fysiskt överlägsen henne. Brottet har skett på en avlägsen och relativt ödslig plats där hon saknat möjlighet att undkomma eller få hjälp.

Hon har varit helt skyddslös skriver tingsrätten i sin dom.

Hovrätten delar tingsrättens bedömningar och slutsats.